Motivatie is een raar fenomeen. Soms komt het vanuit jezelf en soms moet het van buiten komen. De ene keer is het heel makkelijk om de motivatie zelf te creëren en de andere keer is het volstrekt niet mogelijk en is een externe factor cruciaal. Ik ben nu succesvol bezig met een mindset programma. Een jaar geleden heb ik dat ook gedaan en toen lukte het niet. 

Wat is er nu dan anders?

Eigenlijk weet ik dat niet precies en kan ik het ook niet wetenschappelijk onderbouwen. Ik weet alleen dat ik een mentale knop heb omgezet en het mij geen moeite kost om dit tot nu toe gewoon te doen. Motivatie is dus ook iets persoonlijks en ongrijpbaars.

Hoe zorg je er dan voor dat de mensen in jouw team gemotiveerd zijn en blijven?

Motivatie is persoonlijk is en is voor iedereen anders. Dat is mijn uitgangspunt. Sommige mensen leven van complimenten en zorgt het ontvangen van complimenten voor motivatie en drive. Voor anderen zijn complimenten niet noodzakelijk en zij worden gedreven vanuit taakgericht denken. Voor weer anderen moet het vooral gezellig zijn en voor nog een andere groep is het weer van groot belang om kaders te hebben en om te weten wat het doel is.

Door al die verschillende behoeftes, is het is dus van groot belang om te weten van je mensen wat hun drive en motivatie is, zodat je daar op kan aansluiten.

Deze kennis heeft mij de afgelopen 10 jaar enorm ondersteund bij het leidinggeven aan teams en vooral bij interim opdrachten. Het was belangrijk om snel zaken op de rit te krijgen, samenwerkingen binnen het team te (her) creëren en zo de resultaten van de afdeling te verbeteren.

Als eerste kijk ik altijd naar waar de behoefte van verschillende individuen in het team ligt, zodat ik bij aan kan sluiten en mensen kan motiveren. Dit is niet alleen handig, het is ook echt een feest om te zien hoe mensen groeien en meer plezier krijgen in hun werk als er aan die behoefte wordt voldaan.

Dit gaf mij niet alleen goede resultaten, maar gaf vooral het team en de individuele teamleden het inzicht dat ze toegevoegde waarde hadden. Door hun hervonden motivatie kregen ze veel meer voor elkaar dan ze voor mogelijk hielden.

Ik ben er van overtuigd dat dit voor de meeste teams geldt zolang je aansluit op persoonlijke behoeftes en je als leidinggevende inziet dat individueel motiveren veel meer oplevert dan een groep managen.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.