In de praktijk

Toen ik laatst op bezoek was bij het Nederlandse hoofdkantoor van een internationaal bedrijf vielen mij een aantal dingen op : het duurde lang voordat mijn aanwezigheid werd opgemerkt, er werd mij niet gevraagd om de veiligheidsinstructies in acht te nemen, het was onduidelijk of ik iets te drinken kon nemen uit de automaat en de balie was een rommeltje. Dit zegt iets over de professionaliteit van het Facility Management van dat bedrijf.

Er valt als bedrijf dus heel wat te winnen met een goed functionerend en professioneel Facility Management. Hoe kom je daar?

Met de expertise van mmpower kan je als bedrijf een grote stap maken. Of het nu gaat om uitbesteden naar Integrated Facility Management, het bepalen van een koers of strategie, of om simpelweg te verbeteren wat er vandaag wordt geboden. mmpower analyseert deze vraagstukken op een objectieve en onafhankelijke wijze en biedt strategische oplossingen voor zowel korte als lange termijn.

Wat kun je van ons verwachten?

Voor verschillende vraagstukken zijn er verschillende oplossingen

 • Team development
 • Outsourcing trajecten
 • Service optimalisatie
 • Kostenanalyse
 • Interieur design – sense check
 • Hospitality check

 

Team development

mmpower gaat met het team aan de slag en coacht zowel individueel als in groepsverband. Het team leert beter samenwerken door een andere houding naar elkaar en naar het werk te aan te nemen.

Dit gaat over het samenwerken als team met elkaar, maar ook over de plek die het team in de organisatie heeft. mmpower gebruikt hiervoor naast coaching technieken ook User Experience en Customer Journeys (van medewerkers en bezoekers). Hierdoor leert het team hoe belangrijk ze zijn en hoe zij deel uit maken van het succes van de organisatie.

Outsourcing trajecten

mmpower weet als geen ander welke kansen blijven liggen bij transities naar Integrated Facility Management. mmpower helpt die kansen wel te pakken en de gehele implementatie tot een succes te maken. Hiervoor zet mmpower jarenlange ervaring aan beide kanten van de uitbesteding in.

Ook het outsourcen van 1 of meer services heeft impact. mmpower begeleidt in het bepalen van de behoefte, het selecteren van partijen en het implementeren van oplossingen.

Service optimalisatie

Welke services zijn noodzakelijk en welke kunnen worden afgestoten? Kunnen bepaalde werkzaamheden door het FM-team gedaan worden, die eerder door anderen gedaan werden? Hoe is de kwaliteit van de services en hoe kan dit geoptimaliseerd worden? Met service optimalisatie gaan we aan de slag met al deze vragen.

Daarnaast bekijkt mmpower optimalisatie vanuit de business. Hoe sluit het Facility Management optimaal aan bij de doelen van de hele organisatie? In dit proces helpt mmpower om de visie van de organisatie te vertalen naar Facility Management beleid. Dit gaat over hele concrete dingen: wat betekent gastvrijheid voor de receptie? Past de catering bij de wens een gezonde organisatie te zijn? Hier pas ook een Interieur design – sense check bij, zie hieronder. Tenslotte neemt mmpower het FM-team mee om haar werk te bekijken vanuit de ogen van de organisatie door middel van User Experience en Customer Journey. De Facility medewerker krijgt hierdoor meer inzicht in zijn eigen toegevoegde waarde. Hij zal zich hierdoor nog beter beseffen dat hij onderdeel is van het bedrijf.

Kostenanalyse

mmpower gaat de diepte in om exact boven tafel te krijgen welke Facilitaire kosten er gemaakt worden, zowel controllable als non-controllable. Zijn er verborgen kosten omdat er bijvoorbeeld werkzaamheden die niet door FM-team leden worden gedaan, die eigenlijk wel bij FM thuis (kunnen) horen?

Deze grondige doorlichting leidt meestal tot aanbevelingen voor flinke besparing tot wel 30%. Voor deze doorlichting zet mmpower jarenlange ervaring in aan beide kanten van het Facility Management, zowel aan de kant van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Hier hoort ook inside kennis van Integrated Facility Management organisaties bij.

Interieur design – sense check

Een Facility Manager kijkt anders tegen interieur ontwerp aan dan een ontwerper. Daarbij wordt gekeken naar het ontwerp vanuit functionaliteit, veiligheid, milieu en schoonmaak.

mmpower kan aanhaken bij het ontwerpproces – wanneer een bedrijf de verbouwing of de aanpassing in inrichting van het pand voorbereid. In die fase kijkt mmpower ook naar de afstemming van de inrichting op de doelen die het bedrijf gesteld zijn. Is bijvoorbeeld de inrichting ook gastvrij als dat een doel van de organisatie is?

Daarnaast kijkt mmpower vanuit haar ervaring naar hele praktische dingen:

 • Zijn er wel schoonmaakkasten, opslagruimtes etc. voorzien?
 • Zijn de coffee corners functioneel ingericht, of zijn bijvoorbeeld hoge kasten gepland waar niemand bij kan en die dus niet worden gebruikt
 • Zijn de kopieerapparaten ingetekend in de open office space of in aparte ruimtes, zodat niemand last heeft van de herrie?
 • Mensen zitten, zeker niet als ze elkaar niet kennen, niet graag naast elkaar en ze zitten ook niet graag laag. Banken en poefen in de receptie zijn dus geen goed idee
 • Wordt er voldoende rekening gehouden met Ergonomie van de receptiebalie en van de werkplekken?
 • Is er goed gekeken of de inrichting voldoet aan de hygiëne eisen?
 • Bij open space inrichting is geluid een van de grootste struikelblokken voor geconcentreerd werken. Hardstenen vloeren en glazen scheidingswanden bijvoorbeeld, dragen hier niet aan bij
 • Het belang van goede verlichting, ook in vergaderruimtes wordt nog wel eens over het hoofd gezien

mmpower kan in samenwerking met de interieurontwerper er voor zorgen dat functionaliteit en esthetiek hand in hand gaan om zo niet alleen een mooie maar ook een functionele werkomgeving te creëren.

Hospitality check

Na vele gebouwen (kantoren, plants en hotels) bezocht te hebben in vele landen heeft mmpower een goede kijk op wat Facility/ Hospitality/Workplace Management nu echt goed maakt.

Wordt er goed onderhoud gepleegd, hoe is de schoonmaak, hoe is het ontvangst, wordt er goed rekening gehouden met allergieën in het (bedrijfs-) restaurant. Hoe vriendelijk is het personeel, zijn ze trots op hun werk? Wordt er aandacht besteed aan de customer journey voor de bezoekers. de klanten maar ook voor de medewerkers.

Kortom wordt er geleverd wat er wordt beloofd , waar zitten de knelpunten en wat zijn de mogelijke oplossingen.

gggggggggggggggg